Změna v certifikátech pro CS OTE

10:07 11.04.2017

    Vážení výrobci,
    
    dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 10. 2017 nebude možné pro elektronický podpis a přístup do webového prostředí CS OTE použít komerční certifikát.
    
    Zároveň oznamujeme, že od 1. 7. 2017 bude možné registrovat pro přístup do webového prostředí CS OTE a elektronické podepisování pouze kvalifikované certifikáty.
    
    Pokud jste držiteli komerčního certifikátu a zadáváte data o výrobě do CS OTE, doporučujeme pořídit si kvalifikovaný certifikát co nejdříve.
    
    Změna přístupu vychází z nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zákona č. 297/2016, o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce. Více informací o změnách v podepisování a komunikaci se systémem CS OTE, včetně automatické komunikace naleznete na webových stránkách OTE.
    
    Postup pro registraci kvalifikovaného certifikátu v CS OTE naleznete v manuálu, který je ke stažení na webových stránkách OTE (http://www.ote-cr.cz/poze/novinky/novinky-roku-2017).
    
    Případné dotazy ke změnám v použití certifikátů směřujte na email poze@ote-cr.cz
    
    S pozdravem
    
    Tým technické podpory POZE

Zpět