Nová Zelená Úsporám, Solární panely solární panely
Kontakt

iSolar - solární panely
E-mail: obchod@isolar.cz
Kancelář Pardubice
tel.: +420 464 601 872

solární panely solární panely solární panely, recyklace solárních panelů solární panely

Aplikace

Ostrovní aplikace

V případě, že v některých místech není možnost připojení na distribuční síť, například na odlehlých chalupách, houseboatech nebo jachtách, přichází v úvahu výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických článků, která se ukládá do akumulátorů.

tl_files/soubory/ostrapl_1.jpg

Ostrovní systém


Při budování ostrovního systému na výrobu elektrické energie je vhodné volit odpovídající spotřebiče, které fungují na stejnosměrný proud, v současnosti je možné na stejnosměrný proud provozovat televize, rádia, ledničky i vodní čerpadla. Stejnosměrný proud je možné pomocí napěťového měniče přetransformovat na proud střídavý, nicméně měnič znamená obvykle nemalou investici, takže je zvláště u menších instalací (do 0,5kWp) výhodnější využívat spotřebiče na stejnosměrný proud. Neméně důležitá je také spotřeba energie, čím menší je spotřeba, tím menší budou požadavky na akumulátory a výkon fotovoltaických panelů a tím bude také celá instalace levnější, spotřebiče by tedy měly být voleny s ohledem na úspornost.

Menší systémy zapojené do distribuční sítě

Rostoucí počet majitelů rodinných domů v Evropě i na celém světě se nechává inspirovat „zelenou elektřinou“

tl_files/soubory/domecek.jpg

tl_files/soubory/Domek_CZ.jpg

Současná legislativa zaručuje zajímavé výnosy z dodávek solární elektřiny do distribuční sítě a dotace na jejich z budování. Princip je jednoduchý, fotovoltaický systém musíte mít nainstalovaný v bytech a rodinných domech, které neslouží a ani nebudou sloužit k podnikání. Na základě pravidelných měření Vám bude distribuční společnost vyplácet za dodanou elektřinu do sítě. Výkupní cena je garantována na 20 let.

V současnosti pracují desítky odborných firem na projektech a realizacích takřka několika megawatt malých solárních systémů umístěných na střechách rodinných domů. Většina z nich si nevyrábí elektřinu jen pro vlastní potřebu, ale dodává ji především do distribuční sítě.

Velké solární elektrárny

Díky různým schématům podpory výroby solární elektřiny je mnoho Evropských států, kde je provozování velkých fotovoltaických systémů velmi zajímavým a lukrativním podnikatelským záměrem.

tl_files/soubory/large_pv.jpg
 
tl_files/soubory/large_fasada.jpg


Například pláště na velkých budovách mohou být použity pro umístění solárních modulů v megawattovém měřítku.

Kyocera Solar Group aktivně pracuje s lokálními partnery. Poskytuje know-how které vychází z poznatků pilotních instalací solárních elektráren. Jako je například návratnost projektu -> Poté co systém bude nainstalován, vhodně pojištěn pro případ všech nepříznivých vnějších vlivů a zajistí se jeho požadovaný výkon můžeme spočítat skutečnou návratnost.