Nová Zelená Úsporám, Solární panely solární panely
Kontakt

iSolar - solární panely
E-mail: obchod@isolar.cz
Kancelář Pardubice
tel.: +420 464 601 872

solární panely solární panely solární panely, recyklace solárních panelů solární panely

Dotace na FVE

Výše podpory

Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

Vedle dotace na podporovaná opatření je možné požádat i o podporu na projektovou přípravu, tedy např. na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, na zajištění odborného technického dozoru nebo na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). O obě podpory je nutné žádat vždy současně.

  • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. po vydáníRegistrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů.
  • U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
  • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy pro rodinné domy stanovena na 5 mil. Kč.
  • Pro rodinné domy nacházející se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou dotační částky na výšeny o 10 %.

(Poznámka: zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podoblasti podpory A.4, B.3 nebo C.5 a podoblasti podpory B.4 a C.6).


CELÉ ZNĚNÍ DOTACE NALEZNETE ZDE

zdroj: www.novazelenausporam.cz

Finance a dotace

Od roku 2006 do konce roku 2012 podporovala ČR na základě zákona č. 180/2005 Sb. výrobu elektřiny ze slunce prostřednictvím výkupních cen při prodeji do distribuční sítě nebo formou zelených bonusů (spotřeba energie v objektu a odprodej přebytků za tržní ceny).
 
Cenová rozhodnutí
Cenové rozhodnutí ERU pro rok 2015  
Cenové rozhodnutí ERU pro rok 2014  
Cenové rozhodnutí ERU pro rok 2013  PDF ke stažení
Cenové rozhodnutí ERU pro rok 2012  PDF ke stažení
Cenové rozhodnutí ERU pro rok 2011  PDF ke stažení

M e t o d i c k ý  n á v o d  Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění.