Informace týkající se OTE

Oprava stávající registrace na CS OTE

V návaznosti na dříve oznámenou a připravovanou změnu v registraci a používání podpisových certifikátů vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zákona č. 297/2016, o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, došlo v portálu CS OTE ke změnám v zobrazení certifikátů.

>>> ÚPLNÉ INFORMACE NALEZNETE V PŘILOŽENÉM PDF ZDE <<<


Pod uvedeným odkazem >ZDE< naleznete návod jak vyplnit výkaz OTE


Změna certifikátu pro výrobce elektřiny - uživatele CS OTE

PostSignum

Dle informací na portálu společnosti CS OTE dochází pro jejich uživatele ke změně typu certifikátu z komerčního na kvalifikovaný, který bude od 1. 7. 2017 nutný ke komunikaci s CS OTE. 

Přinášíme několik tipů a rad pro správné a rychlé vyřízení kvalifikovaného certifikátu pro podnikající fyzickou osobu (předpokladem je uzavřená a platná smlouva s certifikační autoritou PostSignum). 

Upozorňujeme, že prvotní kvalifikovaný certifikát nelze vydat jiným způsobem než osobní návštěvou pobočky. Komerční certifikát nelze změnit na kvalifikovaný, je nutné si nechat vystavit nový kvalifikovaný certifikát dle postupu níže. 

1. vyplňte a vytiskněte požadované formuláře

Zákaznického portálu

   .

2. vygenerujte si elektronickou žádost v aplikaci iSignum

 • výsledkem generování žádosti bude ID žádosti

3. co vzít s sebou na pobočku České pošty

 • vyplněné a vytištěné formuláře (upozorňujeme, že na poště nelze tisknout vyplněné formuláře donesené na flash disku)
 • ID vygenerované žádosti
 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

4. kontrola údajů před vydáním certifikátu

 • při podpisu Žádosti o vydání certifikátu na přepážce si řádně zkontrolujte, zda je certifikát kvalifikovaný a zda obsahuje požadované údaje, především Vaše IČ

5. instalace certifikátu

 • instalaci certifikátu proveďte v aplikaci iSignum

Novinky roku 2016

Informace pro výrobce z obnovitelných zdrojů energie – měsíční výkaz
 • 02.02.2016

Rádi bychom Vás informovali o přidání položek v měsíčním výkazu o výrobě elektřiny:

 • GCR_13A/B/C/D - položka stanovuje odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu
 • GCR_15A/B/C/D - hodnota evidovaná distributorem (rezervovaný příkon v předávacím místě pro odběr z distribuční soustavy na příslušné napěťové hladině)
 • Odstranění položky DG_25 – novelizací zákona č. 165/2012 Sb. byla zrušena podpora decentrální výroby od 1. 1. 2016
Informace pro výrobce elektřiny s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
 • 02.02.2016

Operátor trhu přijímá prohlášení výrobců pro doložení výjimky dle § 4, odst. 12, zákona č. 165/2012 Sb., za období uplynulého kalendářního roku do současnosti nejpozději do 29. 2. 2016 na adresu: OTE, a. s. - POZE, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8.

Vzhledem k účinnosti vyhlášky č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba, platné od 1. 1. 2016, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba na svých internetových stránkách s adresou www.eagri.cz (záložka "Životní prostředí" a "Obnovitelné zdroje energie"). Podle informace Ministerstva zemědělství je třeba návrhy na úpravu zveřejněných údajů zaslat elektronickou poštou na adresu podatelna@mze.cz nebo písemně na adresu: Ministerstvo zemědělství, oddělení environmentálních strategií a obnovitelných zdrojů energie, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, ID datové schránky: yphaax8

Odbor Správa podporovaných zdrojů energie.

 

Prodloužení lhůty pro zadávání výkazů do 12.1.2016
 • 08.01.2016
S ohledem na krátkou kalendářní lhůtu pro zadání měsíčních výkazů o vyrobené elektřině, v souvislosti s předávanými daty od provozovatelů distribučních společností za měsíc prosinec, bude tato lhůta výjimečně prodloužena do úterý 12. ledna včetně.

OTE


Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali na expirační lhůtu certifikační autority PostSignum, která je pravidelně 1 rok po zřízení nebo po jeho obnově. Pokud se Vás již expirace týká, obdrželi jste od OTE emailem (Předmět: Informace IS OTE o expiraci). 

Zde naleznete podrobný návod, jak nový certifikát nahrát do systému OTE. Dále zde najdete pod odkazem program na správu certifikátů v počítači.  

Program ke stažení ZDE.

Postup pro ty, kterým se certifikát blíží expirační lhůtě.

1) Stažení programu pro správu certifikátů v počítači.
2) Ve výše zmíněném programu uvidíte podrobné informace o certifikátu včetně důležitého data expirace Pokud jste k tomuto datu ještě nedospěli, obnovte svůj stávající certifikát přez tlačítko Obnovit.
3) V kroku 1 vyberte z nabídky daný certifikát, jemuž se blíží expirace. 
4) Klikněte na Odeslat žádost. Budete vyzváni k určení složky pro zálohování klíče a hesla - volba je na Vás.
5) Na email Vám přijdou dvě nové zprávy.
6) Ve zprávě s předmětem "Upozornění na připravený certifikát" je odkaz na stažení nového certifikátu.
7) Zvolte tlačítko "Přijmout".
8) Zvolte tlačítko "Stáhnout" a stáhněte do bezpečné složky na Vašem počítači. 
9) Následně přejděte k právě staženému certifikátu a po otevření souboru zvolte "Nainstalovat certifikát" a potvrďte automaticky nabízený postup.

Tento způsob získání certifikátu platí pouze v případě, že jeho expirace ještě nenastala. Pokud jste přez varovné zprávy toto datum překročili, musíte se opět obrátit na Českou poštu a vystavit nový certifikát. 

Dále je zde návod od OTE na výměnu starého certifikátu za nový, který byste měli mít v mailu také.

1. Proveďte obnovu Vašeho certifikátu dle pravidel dané certifikační autority (I.CA či PostSignum), nebo si nechte vystavit nový certifikát od podporované certifikační autority.
2. Jakmile budete mít certifikát nainstalován, přihlaste se do CS OTE, tedy na stránku https://portal.ote-cr.cz/,
3. v horní liště naleznete vedle textu „Váš certifikát vyprší za X dnů“ tlačítko „Změnit certifikát“,
4. po stisknutí tlačítka „Změnit certifikát“ se zobrazí formulář pro aktivaci nového certifikátu. Ve formuláři je vidět aktuální stav přiřazených certifikátů k osobě.
5. Stisknutím tlačítka „Přidat nový certifikát“ se vyvolá bezpečnostní dialog, který je nutné potvrdit volbou „Yes“/„Ano“ a kde vyberete nový obnovený certifikát. Pokud vyberete již zaregistrovaný certifikát, systém Vám odpoví zprávou „Certifikát již máte aktivní“. V takovém případě je nutné vybrat nový, ještě neregistrovaný certifikát.
6. Po výběru nového/obnoveného certifikátu ze seznamu a potvrzení bezpečnostního dialogu „Yes“/ „Ano“ se pod tabulkou aktuálně přiřazeného certifikátu objeví detail nového certifikátu,
7. po stisknutí tlačítka „Aktivovat“ a potvrzení „OK“ v upozorňujícím dialogu je nutné vybrat aktuálně registrovaný certifikát, jemuž se blíží expirace,
8. po potvrzení bezpečnostního dialogu tlačítkem „Yes“/„Ano“ se uloží obnovený certifikát jako další do seznamu přiřazených certifikátu k osobě.
9. Po zavření všech oken internetového prohlížeče a opětovném přihlášení uživatele novým/obnoveným certifikátem se již upozornění v horní liště zobrazovat nebude.
10. Expirovaný certifikát bude v systému OTE uložen po dobu 4 měsíců, poté bude automaticky odstraněn (pokud ho dříve neodstraní sám uživatel).

Vyhláška ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška).

Ke stažení zde. 


Omluva a informace výrobcům POZE (vydáno OTE 13.2. 2013)

Dokument PDF, s tiskovým prohášením zde. 


Níže naleznete dva soubory, ve kterých je vysvětlena problematika vyplňování výkazů do portálu OTE.
CS OTE vytvořilo dokumentaci pro externí uživatele s názvem Uživatelský manuál pro výrobce elektřiny.
Dále jsme pro Vás vytvořili zjednodušený návod pro zadání měsíčního výkazu OTE za leden 2013.

 

Návod pro zadání měsíčního výkazu OTE

Uživatelský manuál pro výrobce elektřiny


Vážení zákaznící, ptáme se za Vás.

Otázka

Co se stane, když majitel FVS nestihne vyplnit stavy do 10. dne každého měsíce. Zaniká nárok na podporu, či nikoli. Jaký je případný postup při zadávání stavů pozdeji?

 

Odpověď

V případě nestihnutí termínu vykázání dat se v podstatě stane pouze to, že zúčtování se posune do dalšího zúčtovacího období, aniž by výrobce přišel o nárok na podporu (nárok na podporu mu nezaniká). Podpora formou zeleného bonusu mu tedy bude vyplacena až po doplnění veškerých dat. Nicméně výrobce má ze zákona povinnost tato data vykazovat měsíčně.

Výrobce do 10 kW, kterému je podpora vyplácena čtvrtletně tedy může data o celkové výrobě a spotřebě zadat teoreticky až 10. dubna (vždy rozepsaně po měsících) a podpora mu bude vyplacena za toto čtvrtletí. Pokud by data nedoplnil do 10. Dubna, bude mu zelený bonus souhrnně vyplacen až v dalším zúčtovacím období, tj. v červenci.

Výrobcům nad 10 kW by se v případě nevyplnění dat o výrobě a spotřebě výplata zeleného bonusu posouvala pouze o měsíc, neboť těmto výrobcům je zelený bonus vyplácen měsíčně.Otázka

Od kdy je možné vyplňovat stavy do portálu OTE?

 

Odpověď

Vyplňování výkazů bude pro výrobce možné od 5. pracovního dne následujícího měsíce do 10. kalendářního dne následujícího měsíce. Dovolte mi to vysvětlit. V termínu do 5. pracovního dne má provozovatel distribuční soustavy/obchodník povinnost dodat do systému CS OTE údaj o množství přebytků, které výrobce dodal jeho prostřednictvím do sítě. Po vyplnění tohoto údaje bude výrobci umožněno doplnit data o celkové výrobě a spotřebě elektřiny svého zdroje. Toto má výrobce povinnost vykázat do 10. kalendářního dne následujícího měsíce za měsíc předchozí.

Pokud se výrobce ve vykazování dat zpozdí, o nárok na podporu nepřichází, pouze mu bude vyúčtování přesunuto do dalšího zúčtovacího období.


Informace k přechodu do nového systému podpory OZE

Vážení zákazníci,

Jelikož se blíží konec roku a změny nastalé v oblasti systému podpory OZE budou muset být aplikovány do praxe, chceme Vám poskytnout podrobnější informace týkající se nového systému podpory OZE a registrace do systému OTE. V souboru Informace k přechodu do nového systému podpory OZE a postup nutných kroků pro výrobce naleznete popis situace na trhu OZE od 1. ledna 2013 . Dále zde naleznete přesný postup pro získání podpory z OZE, který bude od nového roku poskytovat OTE, a.s. Pokud si nebudete s přechodem na nový systém podpory OZE vědět rady, registraci provedeme za Vás – viz. přiložená cenová nabídka. Níže jsou dokumenty potřebné k vygenerování komerčního osobního certifikátu.

Formuláře a informace ke stažení
 

S pozdravem

Solární panely - iSolar, iSolutions