Informace k recyklaci solárních panelů

iSolar je držitelem certifikátu společnosti REsolar

Certifikát společnosti REsolar

Dopis na MZP ohledně nedostatků ve vyhlášce č. 178/2013 Sb.

Dopis od Resolar na ministerstvo životního prostředí ohledně nedostatků ve vyhlášce o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady - vyhláška č. 178/2013 Sb.

Dopis ke stažení zde: Výzva MZP
Sazebníky výše příspěvků pro provozovatele FVE do roku 2012 a od roku 2013
 
Sazebník výše příspěvků na zajištění plnění povinností pro provozovatele FVE do konce roku 2012.

 

Sazebník výše příspěvků na zajištění plnění povinností pro provozovatele FVE od roku 2013.Vyhláška stanoví recyklační poplatek ve výši 8,50 Kč/kg

Ministerstvo životního prostředí vydalo novelu vyhlášky č.352/2005 o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, kterou stanovilo minimální výši tzv. recyklačního poplatku a minimální výši uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí 8,50 Kč pro výrobce a dovozce solárních panelů, kteří plní povinnosti samostatně nebo spolu s jinými právnickými osobami. Vedle nepřiměřeně vysoké minimální sazby recyklačního příspěvku je dalším klíčovým problémem, že vyhláška neumožňuje stanovit náklady dle skutečné hmotnosti panelů, ale pro výpočet používá koeficient hmotnosti, který uměle navyšuje zhruba na 25 kg na panel a zvyšuje tak celkový poplatek, který provozovatel za recyklaci zaplatí.

Celá vyhláška ke stažení ZDE
DOPORUČENÍ OHLEDNĚ RECYKLACE A POPLATKŮ

(Datum odeslání 21.6.2013)

Vážení provozovatelé fotovoltaických elektráren,

minulý týden jsme Vás kontaktovali ve věci recyklace solárních panelů a doporučili jsme Vám vyčkat s podpisem smluv s kolektivními systémy.

Situace se vyvíjí každým dnem a vyhláška, která stanoví výši poplatku také. Více informací naleznete na MŽP nebo na: http://www.czepho.cz/aktualne/z-domova/152-recyklacni-poplatek-bude-dvojnasobny-11kc-za-kilogram-oproti-puvodnimu-navrhu-mzp 

Připravované řešení vzniklé situace se stalo skutečností 14. 5. 2013, kdy se Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) zapojila jako zakládající člen do kolektivního systému REsolar, viz. přiložená tisková zpráva: http://czepho.cz/attachments/article/7/resolar.pdf

Jelikož si REsolar klade za cíl minimalizovat průběžné náklady na recyklaci solárních panelů a co největší část vybraných finančních prostředků vrátit po ukončení recyklace solárních panelů zpět provozovatelům, doporučujeme využít tento kolektivní systém. K tomuto doporučení přikládáme dopis předsedy CZEPHO k registraci provozovatelů FVE do kolektivního systému, s jehož textem se plně ztotožňujeme. http://czepho.cz/attachments/article/149/predseda%20CZEPHO_vyjadreni%20k%20recyklaci.pdf

Registraci do kolektivního systému REsolar provedete snadno na stránkách: http://www.resolar.cz/?nav=registrace.

Více informací k tomuto tématu naleznete na našich webových stránkách, na stránkách asociace CZEPHO http://www.czepho.cz/recyklace , nebona stránkách http://www.resolar.cz.

 

Váš iSolar tým
DOPORUČENÍ OHLEDNĚ RECYKLACE A POPLATKŮ

(Datum odeslání 12.6.2013)

Vážení provozovatelé fotovoltaických elektráren,

podle současné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech) jsou provozovatelé fotovoltaických elektráren a dovozci/výrobci povinni platit za likvidaci vysloužilých panelů recyklační poplatek a registrovat se u firem tzv.kolektivních systémů, které zajišťují sběr a recyklaci panelů.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) jejíž jsme členy, připravuje řešení, kde budete mít “Vaše” peníze pod kontrolou. 

Proto se přikláníme k doporučení asociace, abyste vyčkali a nepodepisovali žádné smlouvy, dokud Vás neinformujeme o správném postupu. 

V příloze naleznete dopis ředitelky CZEPHO adresovaný provozovatelům fotovoltaických elektráren, s jehož textem se plně ztotožňujeme.

Více informací k tomuto tématu naleznete na našich webových stránkách, nebo na stránkách CZEPHO http://www.czepho.cz/recyklace

 

Váš iSolar tým

 

Ke stažení:

Doporučení ohledně recyklace a poplatků - CZEPHO

Dopis Předsedy České fotovoltaické průmyslové asociace k Registraci provozovatelů FVE do kolektivního systému

CZEPHO se zapojila do kolektivního systému REsolarJaké mám zákonné povinnosti?

  • do 31. 6. 2013 uzavřít smlouvu s některým z kolektivních systémů, které mají za 15 až 20 let zajistit ekologickou likvidaci panelů,
  • v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, tj. během pěti let uhradit v pravidelných splátkách do zvoleného kolektivního systému příspěvek, který je připravovanou vyhláškou MŽP stanovený na 5,50 Kč na kg panelů.

Vyhláška je momentálně v meziresortním připomínkovém řízení, a pokud bude schválena v navržené podobě, budou provozovatelé FVE platit po dobu pěti let roční příspěvek na recyklaci solárních panelů ve výši zhruba 100 tisíc Kč na 1MW instalovaného výkonu.

Pokud jste provozovatel, který uvedl svou solární elektrárnu do provozu po 1. 1. 2013, povinnost uzavřít smlouvu s kolektivním systémem se na vás nevztahuje.

REsolar
iSolar také dopořučuje kolektivní systém 

retela

 

Od 11. června je zpřístupněna na www.retela.cz v záložce Solární panely "Smlouva o zajištění kolektivního plnění pro provozovatele solárních elektráren instalovaných do 1.1.2013". Zároveň je spuštěna on-line registrace včetně automatického generování smluv.