Služby - iSolar

Zájemcům o fotovoltaiku poskytujeme následující služby:

 

Velkoobchod a maloobchod s komponenty pro fotovoltaiku

Zajišťujeme dodávky FV panelů a měničů od renomovaných světových výrobců s certifikáty pro EU a dlouholetými zárukami výkonu. Dodáváme různé typy monitoringu pro sledování a vyhodnocování provozu fotovoltaických elektráren. Zajišťujeme fotovoltaické konstrukce pro šikmé i ploché střechy včetně konstrukcí určených na pozemky.

Projektová činnost
Zajišťujeme projekty solárních elektráren od výkonu jednotek kWp do jednotek MWp.

Dodávky fotovoltaických elektráren NA KLÍČ


Rozsah dodávky:


1. Vyhodnocení místa požadované realizace, resp. navržení alternativního řešení

Posoudíme Váš záměr a doporučíme řešení s nejvýhodnějším poměrem výkon / cena.

2. Zprostředkování případného úvěru a pomoc při zpracování podnikatelského záměru pro hypotéku či úvěr

Pokud budete potřebovat úvěr, pomůžeme Vám s jeho zprostředkováním u renomované bankovní instituce.

3. Zpracování individuální cenové nabídky včetně výpočtu předpokládané roční výroby FVE

Nabídku zpracujeme pro Vaše konkrétní podmínky včetně výpočtu předpokládané roční výroby, návratnosti vložených prostředků a ročního procentního zhodnocení Vaší investice.

4. Vypracování podkladů pro povolení stavby (projektová dokumentace, energetický posudek, aj.)

Pro hladký průběh stavby FVE s minimem zásahů do objektu zpracujeme kvalitní projektovou dokumentaci.

5. Vypracování projektu případné nové elektropřípojky a odsouhlasení s distribuční společností

Pokud budete mít zájem o variantu Výkup, bude součástí projektu FVE i projekční zpracování nové elektropřípojky dle podmínek distributora.

6. Zpracování související administrativy a poradenská činnost (žádost na připojení výrobny, legislativní podpora apod.)

Připravíme pro Vás podklady k žádosti o připojení výrobny na distribuci a poskytneme poradenskou činnost v oblasti platné legislativy zdarma.

7. Realizace (dodávka a montáž elektrárny včetně výchozí revize)

Na základě námi zpracované projektové dokumentace zrealizujeme kompletní výstavbu Vaší elektrárny ve velmi krátkých lhůtách (2 – 5 dnů u FVE do 10kW), vždy s minimem zásahů do objektu. V ceně dodávky FVE vypracujeme i výchozí revizi.

8. Zpracování žádosti na Energetický regulační úřad pro vydání licence

Vypracujeme zdarma žádosti o přidělení licence na podnikání v energetice včetně IČ (pro osoby dosud nepodnikající).

9. Následná správa systémů

Na základě uzavřených smluv pro Vás zajistíme záruční i pozáruční servis solární elektrárny.

10. Zprostředkování pojištění FVE

Doporučíme Vám výhodné pojištění elektrárny a v případě Vašeho zájmu zprostředkujeme uzavření pojistné smlouvy.

11. Další dle dohody s investorem